Multimedialna edukacja

Strona zawiera gry internetowe i źródła informacji przydatne w pracy z młodzieżą. Materiały podzielono na cztery obszary tematyczne: prawa człowieka, edukacja międzykulturowa, zarządzanie projektem i informacja młodzieżowa. Multimedialne pliki dostępne są w języku angielskim.

www.youth-egames.org