Rada Europy o handlu ludźmi

„Nie jesteś na sprzedaż” – to hasło kampanii informacyjnej Rady Europy dotyczącej handlu ludźmi. Na jej stronach znajduje się zbiór komiksów ilustrujących nielegalne formy wykorzystywania ludzi. Są one dostępne online lub w formacie pdf. Kampania ma uświadomić Europejczykom konieczność walki z handlem ludźmi i ochrony jego ofiar.

www.coe.int/t/DG2/TRAFFICKING/COMICS