„Polak – obywatel Unii Europejskiej” -poradnik o unijnej rzeczywistości

Poradnik radzący, jak poruszać się w unijnej rzeczywistości i korzystać z praw przysługujących nam z racji obywatelstwa UE. Informuje o zasadach przekraczania unijnych granic, świadczeniach zdrowotnych, pomocy dyplomatycznej, uznawaniu wykształcenia, prawach konsumenta. Poradnik ukazał się w nakładzie 1000 egzemplarzy, werjsa pdf dostępna jest na stronie Centrum.

www.rcie.koszalin.pl/publikacje.htm