Tolerancyjny przewodnik Rady Europy

Przewodnik powstały z myślą o osobach przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu młodzieży. Zawiera wskazówki, jak uczyć najmłodszych tolerancji i szacunku dla różnorodności. Anglojęzyczna broszura została przygotowana w ramach kampanii młodzieżowej „Każdy inny, wszyscy równi”. Kosztuje 8 euro, można ją zamówić pobrać z strony internetowej. Publikacja liczy 80 stron i jest w języku angielskim. Contents Acknowledgements Welcome to COMPANION The Campaigner’s Guide to the ‘All Different – All Equal’ Campaign 1. Understanding the Campaign 1.1 What does the Campaign Slogan: ‘All Different - All Equal’ mean? 1.2 The Campaign Themes 1.3 What can YOU do? 2. Ready-to-go Activities A Mosque in Sleepyville “Draw-the-word” game Memory Tags Take a step forward Take a step upwards What is it? Young and Beautiful? Young and Disabled Human Rights calendar 3. Building events 3.1 Preparing for Educational Activities 3.2. Taking the plunge: workshop modules 4.Going Beyond… 4.1 Council of Europe Publications 4.2 Useful Websites 4.3 Diary of Campaign Activities 2007 4.4 Contact Details for National Campaign Committees 5. Appendices 5.1 The Universal Declaration of Human Rights (Unofficial summary) 5.2 The European Convention on Human Rights (Unofficial summary) 5.3 The European Social Charter (brief presentation)

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2198