Wyszukiwarka ofer pracy

Oferty pracy w BG, FR, ES, LU, DE, CH. Wyszukiwarka Ochotniczych Hufców Pracy.

http://www.mbp.ohp.pl/index.php/zagran

Wydawca

  OHP Ochotnicze Hufce Pracy
  Komenda Główna
  ul. Tamka 1
  00-349 Warszawa
  22 862-64-36
  22 578-47-47
  komendaglownaohp@ohp.pl
  Strona www
  Państwowa jednostka organizacyjna, która podlega Ministerstwu Polityki Społecznej. Zajmuje się młodzieżą defowaryzowaną, pochodzącą z rodzin dysfunkcujnych, wymagającą opieki i kształcenia zawodowego oraz młodymi ludźmi zagrożonymi bezrobociem. OHP prowadzi m.in. Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

  The Voluntary Labour Corps
  A public institution for disadvantaged young people who need care and vocational education and for young people threatened with unemployment. It runs education and care centres, a youth labour service and labour clubs.