"Młodzież i polityka"

Czasopismo jest prowadzone jako organizacja non-profit. Wszystkie wydania są dostępne na stronie internetowej. Wydawnictwo ukazuje się od 1982 r. - ma być miejscem krytycznej dyskusji o polityce młodzieżowej oraz teorii i praktyce pracy z młodzieżą. Dwa razy w roku redakcja pisma organizuje też cykliczne konferencje: „Historia Społeczności a Praca Młodzieży” oraz „Myśląc poważnie”. „Młodzież i polityka” współpracuje również z szeregiem organizacji o zasięgu lokalnym i krajowym, zajmujących się ochotniczo lub statutowo podobną tematyką.

http://www.youthandpolicy.org