Wykaz beneficjentów grantów unijnych

Lista organizacji korzystających z unijnych funduszy. Grantobiorców można wyszukiwać według kategorii tematycznych. Celem storny jest zwiększenia przejrzystości dystrybucji unijnych środków, co jest jednym z założeń Europejskiej Inicjatywy na rzecz Przejrzystości. Jeden z jej trzech z głównych rozdziałów to „Wykaz beneficjentów grantów UE”. Strona dostępna w jezykach: angielskim, francuskim i niemieckim.

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm