Dzień bezpiecznego Internetu 2008

Dzień Bezpiecznego Internetu (12 lutego 2008) ma promować działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Organizatorami wydarzeń w ramach Dnia mogą być szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Dzień bezpiecznego Internetu to inicjatywa Komisji Europejskiej. Współorganizatorami akcji w Polsce są Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa Akdademicka Sieć Komputerowa.

www.dbi.pl