Niepełnosprawni w projektach młodzieżowych

„Bez biarier, bez granic” - anglojęzyczna publikacja o włączaniu młodzieży niepełnosprawnej w międzynarodowe projekty młodzieżowe. Publikacja podpowiada jak realizować projekty międzynarodowe z udziałem młodzieży pełno- i niepełnosprawnej. Zawiera praktyczne porady i wskazówki, co zrobić, by takie projekty były dla uczestników pozytywnym i rozwijającym doświadczeniem. PDF publikacji znajduje się na stronach SALTO.

http://www.salto-youth.net/download/913/NoBarriersNoBorders.pdf

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
  rue Joseph II, 70
  B-1000 - Bruxelles
  +32-(0)2 29 98824
  eac-info@ec.europa.eu
  Strona www
  Celem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury jest podniesienie jakości systemów uczenia oraz zapewnianie większych możliwości ludziom na wszystkich etapach życia. O ile każdy kraj członkowski decyduje o własnej edukacji i systemie kształcenia, to skoordynowana akcja może pomóc w realizacji wspólnych celów. W obszarze kompetencji Dyrekcji Generalnej leży koordynacja programów w dziedzinach: edukacja i kształcenie, młodzież, kultura, języki obce, sport, społeczeństwo obywatelskie.