Wolontariat w szkole- informator Centrum Wolontariatu

WSTĘP ..................................................................................................................................................................................................... 3 I. WOLONTARIAT W SZKOLE ........................................................................................................................................................ 7 Rola szkolnego klubu wolontariusza (SKW) ............................................................................................................... 8 Model SKW ............................................................................................................................................................................ 9 Zakładanie SKW - krok po kroku .................................................................................................................................... 10 II. ROLA KOORDYNATORA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA ................................................................................ 16 „Wprowadzenie” wolontariusza ..................................................................................................................................... 17 Wspieranie i monitoring wolontariuszy ....................................................................................................................... 18 Satysfakcjonowanie – nagradzanie wolontariuszy .................................................................................................. 19 III. ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ................................................................................................................................................... 21 Jak zostać wolontariuszem? ........................................................................................................................................... 22 Gdzie można pracować jako wolontariusz? ............................................................................................................... 23 Kodeks etyczny wolontariusza ....................................................................................................................................... 24 Dlaczego warto angażować się w wolontariat? ........................................................................................................ 25 IV. WOLONTARIAT W SZKOLE - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK ..................................................................................... 26 Zakładanie i działalność klubów .................................................................................................................................... 27 Konkurs „Serce na dłoni” ................................................................................................................................................... 3 1 Regulaminy szkolnych klubów wolontariusza .......................................................................................................... 35 Przykładowe scenariusze zajęć na pierwsze spotkania SKW .............................................................................. 40 V. Z DOŚWIADCZEŃ WOLONTARIUSZY – WYPOWIEDZI UCZNIÓW ................................................................................ 43 Szkolny Klub Wolontariusza Klub-Net w Słupsku ..................................................................................................... 44 Wolontariat w Domu Małego Dziecka w Lęborku .................................................................................................... 45 Doświadczenia wolontariuszy z Puchaczowa ............................................................................................................ 45 Pomoc wolontariuszy w przedszkolu we Włodawie ................................................................................................ 46 Doświadczenia wolontariuszy w miejscowości Niemce ........................................................................................ 47 Praca w świetlicy w Zakrzówku ...................................................................................................................................... 47 Nie jesteśmy sami - współpraca z innymi klubami w Lublinie ............................................................................. 47 Refleksje młodzieży z Gimnazjum w Janowie Lubelskim ...................................................................................... 48 VI. PRAWNE ASPEKTY ANGAŻOWANIA UCZNIÓW W DZIAŁANIA WOLONTARYSTYCZNE ........................................ 51 Ubezpieczenia ...................................................................................................................................................................... 52 Porozumienie o współpracy z wolontariuszem ........................................................................................................ 53 Inne akty prawne ................................................................................................................................................................ 55

http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/Wolontariat%20w%20szkole_internet.pdf

Wydawca

  Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
  Nowolipki 9B
  00-151 Warszawa
  0-800 300 594
  warszawa@wolontariat.org.pl
  Strona www
  W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta.

  Główne zadania centrów to propagowanie idei wolontariatu, prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy oraz opracowaniem zasad postępowania wolontarystycznego.

  Miasta, w których mają siedziby Centra Wolontariatu znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.