Włączać wszystkich z Programem MŁODZIEŻ-katalog pomysłów

Włączać wszystkich z Programem MŁODZIEŻ-katalog pomysłów 2000-2006

1 Słowo wstępne Komisarz Viviane Reding
2 Program MŁODZIEŻ i Program Euro–Med
5 Praktyczna praca w ramach Strategii Włączania
Uwagi i sugestie Tony’ego Geudensa, trenera związanego z Programem MŁODZIEŻ
9 Przykłady udanych projektów
Włączać wszystkich promując integrację społeczną
Włączać wszystkich wspierając edukację nieformalną
Włączać wszystkich umożliwiając wolontariat
Włączać wszystkich dając wyraz kreatywności
Włączać wszystkich zachęcając do dialogu międzykulturowego
29 Podsumowanie
30 Słownik i lista adresów Narodowych Agencji Programu MŁODZIEŻ i Komisji Europejskiej

http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Program_Mlodziez/wlaczac_wszystkich.pdf