Zasadnicze elementy szkolenia - Pakiet szkoleniowy 6

Informacje zawarte w publikacji zaznajomią czytelników z procesem tworzenia szkoleń młodzieżowych, pracy z grupą, realizacją i ewaluacją projektów szkoleniowych. Niniejszy pakiet jest adresowany do trenerów prowadzących szkolenia w ramach różnych inicjatyw europejskich. Jest to merytorycznie bardzo dobra publikacja wprowadzająca w temat szkoleń właśnie.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/214/pakiet_szkoleniowy_6_zasadnicze_elementy_szkolenia_10667.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.