Euroguidance Polska

Euroguidance promuje wymiar europejski w systemach poradnictwa i doradztwa zawodowego poprzez wymianę informacji i dobrych praktyk. Euroguidance adresuje swoje działania do praktyków poradnictwa zawodowego i instytucji publicznych z sektora edukacji i pracy we wszystkich krajach Europy.

http://www.euroguidance.pl