Wolontariat międzynarodowy - Pakiet szkoleniowy 5

Pakiet szkoleniowy przeznaczony dla trenerów i młodych osób zainteresowanych wolontariatem międzynarodowym lub zaangażowanych w projekty i działania związane z wolontariatem. Niniejszy pakiet ma służyć również jako narzędzie ułatwiające pracownikom młodzieżowym organizowanie projektów wolontariatu.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/213/pakiet_szkoleniowy_5_wolontariat_miedzynarodowy_pd_61944.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.