Portfolio – indeks umiejętności wolontariackich

Portfolio – indeks umiejętności wolontariackich to publikacja skierowana do wolontariuszy. Pomaga ona odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące idei wolontariatu: jak rozpoznać własną motywację, jakie są mocne i słabe strony wolontariatu, jak ocenić swoje kompetencje). Publikacja ta dostarcza ponadto praktycznych rad przydatnych w planowaniu dalszej kariery oraz pozwala określić zainteresowania zawodowe młodych ludzi.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/452/portfolio_indeks_umiej_tno_ci_wolontariackic_17076.pdf

Wydawca

  Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
  Nowolipki 9B
  00-151 Warszawa
  0-800 300 594
  warszawa@wolontariat.org.pl
  Strona www
  W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta.

  Główne zadania centrów to propagowanie idei wolontariatu, prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy oraz opracowaniem zasad postępowania wolontarystycznego.

  Miasta, w których mają siedziby Centra Wolontariatu znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.