Europejskie obywatelstwo - platforma informacyjna

Platforma wymiany informacji, doświadczeń i refleksji na temat europejskiego obywatelstwa. Witryna skierowana jest do pracowników organizacji pozarządowych, badaczy, polityków oraz uczestników szkoleń poświęconych europejskiemu obywatelstwu. Anglojęzyczna platforma powstała z inicjatywy organizacji Partnership on Youth i SALTO.

www.european-citizenship.org