Przykłady projektów pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami

Przykłady projektów aktywizujących młodzież z mniejszymi szansami zawiera anglojęzyczna broszura „Dobre praktyki w zakresie pracy z młodzieżą”. Wydała ją Komisja Europejska. Publikacja jest rezultatem współpracy i konsultacji unijnych polityków z osobami, które na co dzień pracują z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1084_en.pdf