Edukacyjny kalendarz dla młodzieży

Unijna Agencja ds. Podstawowych Praw Człowieka przygotowała w tym roku kolejną edycję edukacyjnego kalendarza poświęconego tematyce praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji w Europie. Kalendarz jest dost epny w angielskiej wersji językowej i można go za darmo pobrac ze strony internetowej.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/scool_agenda_09_en.htm