Młodzieżowy portal pracy

Powstał portal dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi. Zawiera informacje o światowych wyzwaniach w dziedzinie zatrudnienia młodzieży oraz roli, jaką prywatny sektor odgrywa w promowaniu dostępu do pracy dla młodych osób. Witryna pokazuje stosowane w różnych krajach przykłady kształtowania polityki, samozatrudnienia i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Strona powstała z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Pracy we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracodawców.

http://www.ilo.org/youthmakingithappen/intro/01.html