Baza instytucji europejskich DORIE

Baza DORIE to elektroniczna dokumentacja na temat funkcjonowania instytucji europejskich. Można w niej znaleźć m.in. akty prawne instytucji, artykuły prasowe i przemówienia przywódców europejskich. Informacje można wyszukiwać w języku angielskim i francuskim. Baza DORIE dopiero powstaje. W ciągu pięciu lat mają znaleźć się w niej wszystkie dokumenty gromadzone przez Komisję Europejską.

http://ec.europa.eu/dorie/home.do

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
  European Commission
  Directorate General Information Society BU 24 0/74
  Rue de la Loi 200
  +32-2-299 93 99
  +32-2-299 94 99
  infso-desk@ec.europa.eu
  Strona www
  Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów wspiera rozwój i korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) z myślą o wszystkich obywatelach Unii Europejskiej. Rola Dyrekcji polega na wspieraniu innowacji i konkurencyjności w Europie poprzez: • doskonalenie badań naukowych i rozwoju ICT • określaniu i wdrażaniu otoczenia regulacyjnego, które umożliwia szybki rozwój usług opartych na technologiach informacyjnych, komunikacyjnych i audiowizualnych, wzmacniając w ten sposób konkurencję wspierającą inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy • rozpowszechnianiu i zwiększaniu dostępu do usług opartych na ICT, w szczególności usług mających największy wpływ na jakość życia obywateli • promowaniu przemysłu treści internetowych (content industries) w oparciu o różnorodność kulturową Europy • reprezentowaniu Komisji Europejskiej w dialogu międzynarodowym i negocjacjach w tych dziedzinach oraz promowaniu międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju w zakresie ICT.