Akcja 1 - Edukacja międzykulturowa

Publikacja w całości poświęcona edukacji międzykulturowej. Jest to druga część tego zestawu edukacyjnego programu "Młodzież w działaniu". Książka ta ma za zadanie przybliżyć młodym ludziom przede wszystkim termin edukacja międzykulturowa. Oprócz tego można znaleźć tam również takie pojęcia, jak: kultura, międzykulturowość, stereotypy i wiele innych. Oprócz tego duża część publikacji poświęcona jest omówieniu gier o tematyce międzykulturowej.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/559/edukacja_pdf_25817.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.