Wyszukiwarka partnerów do programu "Kultura 2007 - 2013"

Wyszukiwarka partnerów do programu „Kultura 2007-2013” - znajduje się na dole strony w pięciu wersjach jezykowych. Można wypełnić formularz online, który pomoże w znalezieniu partnerów odpowiadających stawianym wymaganiom lub można szukać partnerów w spisie potencjalnych partnerów.

http://infodayculture.teamwork.fr

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
  rue Joseph II, 70
  B-1000 - Bruxelles
  +32-(0)2 29 98824
  eac-info@ec.europa.eu
  Strona www
  Celem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury jest podniesienie jakości systemów uczenia oraz zapewnianie większych możliwości ludziom na wszystkich etapach życia. O ile każdy kraj członkowski decyduje o własnej edukacji i systemie kształcenia, to skoordynowana akcja może pomóc w realizacji wspólnych celów. W obszarze kompetencji Dyrekcji Generalnej leży koordynacja programów w dziedzinach: edukacja i kształcenie, młodzież, kultura, języki obce, sport, społeczeństwo obywatelskie.