eYoyGuide - przewodnik po prawach konsumentów w sieci

Informacje dotyczące praw konsumentów w sieci oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z Internetu. Wyszukiwanie potrzebnych informacji odbywa się poprzez wybranie jednego z tematów np. ochrona prywatności, warunki umowy, reklamy i oferty, skargi i reklamacje.

http://ec.europa.eu/eyouguide

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
  European Commission
  DG Health and Consumer Protection
  Belgia
  Strona www
  Zadaniem Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów jest dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i poczucie pewności obywateli UE. W ciągu kilkunastu lat działalności Unia przyjęła ustawy dotyczące bezpieczeństwa żywności i innych produktów, praw konsumenta oraz ochrony zdrowia. DG stoi na straży przestrzegania tych postanowień i uaktualniania ich. To krajowe, regionalne a nawet lokalne władze państw członkowskich we własnym zakresie wdrażają ustawy dotyczące zdrowia i praw konsumenta i mają jednocześnie obowiązek dopilnować, że producenci żywności, wytwórcy i dostawcy ich przestrzegają. Obowiązkiem DG jest natomiast sprawdzenie, czy to faktycznie ma miejsce i że postanowienia są wdrażane wszędzie we właściwy sposób.