Safe surfing

Ogólne wytyczne w sprawie bezpiecznego korzystania z Internetu i poczty elektronicznej z naciskiem na bezpieczeństwo przy korzystaniu z czatów, grup dyskusyjnych, serwisów społecznościowych skierowane do ludzi młodych i osób pracujących z młodzieżą. W dokumencie można znaleźć porady i działania praktyczne, które mogą być używane przez osoby pracujące z młodzieżą pomagając im w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Publikacja dostępna w języku angielskim.

http://www.youthworkireland.ie/downloads/safe_surfting_guildelinesforsafeinternet.pdf