Raport KE - Europejskie badania nt. młodzieży

Raport Komisji opisuje rezultaty społeczno-ekonomicznych projektów badawczych związanych z młodzieżą. Głównym celem opracowania jest wskazanie elementów, które powtarzają się w projektach i które mogą zainteresować decydentów. Dokument zawiera też konkretne rekomendacje dla polityków i osób pracujących z młodzieżą.

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy-review-youth_en.pdf

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji
  Directorate General for Research and Innovation
  European Commission
  B-1049 Brussels
  Belgium
  +32 2 29 911111
  researchersineurope@ec.europa.eu
  Strona www
  Misją Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji jest stały rozwój w ramach prac nad Europejskim Obszarem Badawczym (ERA European Research Area), co jest realizowane poprzez:
  - opracowywanie polityki UE w sferze badań i rozwoju technologicznego, a tym samym przyczynianie się do międzynarodowej konkurencyjności przemysłu europejskiego;
  - koordynowanie Europejskiej działalności badawczej z aktywnością na szczeblu państw członkowskich;
  - wspieranie polityki Unii w innych dziedzinach, takich jak środowisko, opieka zdrowotna, energetyka, rozwój regionalny itd.;
  - promowanie idei nauki w społeczeństwie i stymulowanie debaty publicznej na temat kwestii związanych z badaniami na szczeblu europejskim.

  Głównym narzędziem UE w zakresie finansowania badań w Europie jest Siódmy Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego (FP7 - The Seventh Framework Programme). Program obejmujący lata 2007-2013 jest następcą Szóstego Programu Ramowego (FP6) i jednocześnie wynikiem wieloletnich konsultacji ze społecznością naukową, instytucjami działającymi w zakresie kształtowania polityki, ośrodkami badawczymi i innymi zainteresowanymi podmiotami.

  DG współpracuje ściśle z innymi departamentami Komisji, takimi jak Wspólne Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre), Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, Transportu i Energetyki, Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz innymi.