Rada Europy i prawa człowieka

Broszura ilustrująca w jasny sposób prawa zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Podkreślająca szczególną rolę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w działalności Rady Europy.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&produit_aliasid=2507lang=EN

Wydawca

  Rada Europy - Centrum Północ- Południe
  Global Education Programme
  Avenida da República, 15 - 4ş
  PT-1050-185 Lisboa
  +1(650)-726-1966
  Strona www