Broszura o wzmacnianiu spójności społecznej

Publikacja przeznaczona dla polityków i decydentów z różnych państw i regionów umożliwiająca opracowanie skutecznych strategii służących poprawie sytuacji niskoopłacanych pracowników i wsparciu ludzi doświadczających skrajnego ubóstwa. Przewodnik jest elementem obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&produit_aliasid=2538lang=EN

Wydawca

  Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
  1, Quai Jacoutot
  Directorate of Youth and Sport
  European Youth Centre Strasbourg
  F- 67000 Strasbourg
  + 33 3 88 41 23 00
  + 33 3 88 41 27 77
  youth@coe.int
  Strona www