Młodzi ludzie w ONZ - przewodnik

Przewodnik prezentuje możliwości dla młodych, którzy chcą wziąć udział w pracach swoich krajowych delegacji. Opisuje m.in. jak niektóre Państwa Członkowskie ONZ umożliwiły młodzieży uczestnictwo w międzyrządowych spotkaniach w ONZ.

http://social.un.org/youthyear/publications.html

Wydawca

  ONZ - Departament Młodzieży
  Division for Social Policy and Development
  Department of Economic and Social Affairs
  13th Floor, 2 UN Plaza
  United Nations
  New York
  1 212 963 2791
  1 212 963 0111
  youth@un.org
  Strona www