Raport na temat polityki i strategii dotyczącej dzieci i młodzieży

Kilkudziesięciostronicowy raport, w którym autorzy opisują stan realizacji planów i strategii dotyczących dzieci, młodzieży oraz praw dziecka. Analizowano pod tym kątem dokumenty Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizaccji Narodów Zjednoczonych.

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2010_Belgian_EU_Presidency_report_youth_en.pdf

Wydawca

  Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
  1, Quai Jacoutot
  Directorate of Youth and Sport
  European Youth Centre Strasbourg
  F- 67000 Strasbourg
  + 33 3 88 41 23 00
  + 33 3 88 41 27 77
  youth@coe.int
  Strona www