Raport programu „Młodzież w działaniu” 2009

Kolejny raport z rocznej działalności programu "Młodzież w działaniu" w Polsce. Publikacja pozwala na zapoznanie się z projektami beneficjentów, statystykami za rok 2009, działaniami Narodowej Agencji, SALTO EECA oraz Eurodesku.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/457/raport_programu_mlodziez_w_dzialaniu_2009_pdf_12544.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.