Studiowanie to wyzwanie, czyli jak zdobyć indeks w Europie

Broszura zawiera podstawowe informacje o studiowaniu w Europie. W pierwszej części przeczytasz o najważniejszych zagadnieniach związanych z nauką w Europie (rekrutacja, koszty, język etc). W części drugiej znajdziesz przede wszystkim informacje wyróżniające studiowanie w poszczególnych państwach. Publikacja liczy 64 strony i jest bezpłatna. Można ją otrzymać w Krajowym Biurze oraz regionalnych i lokalnych punktach Eurodesk Polska.

http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/studiowanie-wyzwanie

Wydawca

  Eurodesk Polska
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  22 46 31 450; 0 801 134 001
  22 46 31 025/026
  eurodesk@eurodesk.pl
  Strona www
  Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk udziela informacji bezpośrednio, przez telefon lub internet oraz gromadzi dane na temat programów, organizacji i dostępnych źródeł informacji. Rozpowszechnia również informacje na swoich stronach internetowych, w biuletynach i publikacjach.

  The Eurodesk Poland
  Eurodesk is an European information programme for young people and youth workers. It provides information: direct, by phone or via the Internet and collects data on programmes, organisations and other available information resources. It publishes information on its Internet site as well as issuing a bulletin.