Raport nt. belgijskiej prezydencji w UE

Publikacja to przegląd najważniejszych inicjatyw dotyczących młodych Europejczyków podjętych w II połowie ubiegłego roku. Opisuje m.in. pierwszą Europejską Konferencję w sprawie historii pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej oraz pierwszą Europejską Konwencję w sprawie Pracy z Młodzieżą, w której podkreślono znaczenie tej działalności. Efektem Konwencji było uchwalenie przez Radę UE Europejskiej Rezolucji w sprawie Pracy z Młodzieżą. Według autorów publikacji, dokument ten był najważniejszym elementem polityki młodzieżowej w trakcie belgijskiej prezydencji. W podsumowaniu wspomniano również o usystematyzowanym dialogu z młodzieżą na temat zatrudnienia oraz o belgijskim pomyśle harmonizacji europejskich i międzynarodowych inicjatyw dotyczących praw dzieci.

http://www.youth-eutrio.be/LinkClick.aspx?fileticket=375131474E37597337514D3D&tabid=96&language=nl-BE&stats=false