Raport programu „Młodzież w działaniu” 2007

Pierwszy raport z rocznej działalności nowego programu „Młodzież w działaniu”. Prezentujący nowe możliwości oferowane przez program, wraz ze statystykami za rok 2007 oraz przykładami dobrych praktyk.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/200/raport_programu_mlodziez_w_dzialaniu_2007_pdf_82569.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.