Mobilna Młodzież

Publikacja opisuje w jasny i przystępny sposób 10 akcji składających się na inicjatywę Mobilna Młodzież. Cele i wykorzystywane narzędzia, a także najistotniejsze źródła informacji na temat programów. Do broszury dołączono serię atrakcyjnych plakatów, zachęcających m.in. do nauki i pracy wolontariackiej za granicą.

http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/promotional-materials/docs/leaflet/yotm_leaflet_pl.pdf