Raport programu „Młodzież w działaniu” 2008

Działania młodzieży, szczegółowe statystyki, zrealizowane szkolenia, wydarzenia, które miały miejsce w 2008 roku. Oprócz tego opis działań Eurodesku i SALTO EECA.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/201/raport_programu_mlodziez_w_dzialaniu_2008_pdf_14542.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.