Raport programu "Młodzież w działaniu" 2010

Raport z działalności programu w roku 2010. Publikacja prezentuje przykłady projektów dofinansowanych przez "Młodzież w działaniu", a także informacje na temat szkoleń i wydarzeń realizowanych w ramach działań własnych programu.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/1211/frse_mwd_raport_2010.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.