Zarządzanie projektem - Pakiet szkoleniowy 3

Publikacja ta opisuje budowę projektu młodzieżowego oraz podaje liczne wskazówki jak go zrealizować. Jest doskonałą kwintesencję tego jak powinny być realizowane projekty młodzieżowe. Niniejszy pakiet szkoleniowy podzielony został na cztery główne rozdziały. Zaczyna się od ogólnej refleksji na temat wartości projektu, a kończy na bardzo konkretnym omówieniu, krok po kroku, rozwoju projektu. Te cztery rozdziały tworzą zwartą całość, ale mogą być też czytane niezależnie.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/211/zarz_dzanie_projektem_pakiet_szkolenniowy_3_14401.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.