Uczenie się międzykulturowe - Pakiet szkoleniowy 4

Celem publikacji jest przybliżenie czytelnikowi informacji na temat edukacji międzykulturowej, procesów jakie w niej zachodzą, zjawisk występujących na styku kultur. Dodatkowym atutem książki są przykłady gier i zabaw o tematyce międzykulturowości.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/212/pakiet_szkoleniowy_4_uczenie_sie_miedzykulturowe_p_44370.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.