Okres dorastania okresem szans - Raport UNICEFu

Najnowszy raport światowej organizacji opisuje najważniejsze wyzwania, z jakimi spotykają się nastolatkowie na całym świecie. Publikacja opisuje m.in. kwestie ochrony zdrowia, edukacji, opieki i uczestnictwa, wyliczając słabe punkty młodych ludzi w tym kluczowym okresie i zagrożenia, jakie na nich czyhają. Autorzy wspominają również o niezwykłych szansach, jakie daje wiek dojrzewania, zarówno dla tych, którzy ten wiek przeżywają, jak i dla społeczności, w których żyją.

http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf

Wydawca

  UNICEF
  Aleja Wilanowska 317
  02-665 Warszawa
  (22) 568 03 00
  (22) 568 03 01
  unicef@unicef.pl
  Strona www
  Głównym celem statutowym UNICEF-u jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzenie funduszy w krajach rozwijających się. Polski Komitet Narodowy UNICEF organizuje aukcje, koncerty, imprezy charytatywne, kampanie wysyłkowe, apelując o wpłaty na rzecz dzieci Somalii, Hondurasu, dzieci - żołnierzy; popiera wszelkie formy aktywności twórczej dziecka - organizuje konkursy plastyczne i literackie, patronuje Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka, koncertom z udziałem młodych wykonawców. Pod patronatem UNICEF-u działają szkoły podstawowe, które wychowują swych uczniów w duchu zrozumienia i solidarności z dziećmi innych krajów i kultur oraz aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności.

  Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

  UNICEF
  The Polish National Committee organises auctions, concerts and charity events collecting money for the children of Somalia and Honduras. It supports all expressions of creative expression in children through organising art and literature competitions. Primary schools which act under the patronage of UNICEF educate their pupils in the spirit of understanding and solidarity with children of all nations and cultures.