Organizacja roku szkolnego w Europie - Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego w 33 krajach Europy przygotowany przez sieć Eurydice. Publikacja ta dostarcza informacji i analiz dotyczących systemów i strategii edukacyjnych na Starym Kontynencie. Dostępna jest w języku angielskim. Przydatna jest zarówno uczniom, jak i wykładowcom planującym naukę lub nauczanie za granicą, rodzinom, które chcą przeprowadzić się do innego kraju oraz wszystkim innym osobom, angażującym się w międzynarodowe projekty edukacyjne.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/calendars/academic_calendar_EN.pdf.pdf

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
  rue Joseph II, 70
  B-1000 - Bruxelles
  +32-(0)2 29 98824
  eac-info@ec.europa.eu
  Strona www
  Celem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury jest podniesienie jakości systemów uczenia oraz zapewnianie większych możliwości ludziom na wszystkich etapach życia. O ile każdy kraj członkowski decyduje o własnej edukacji i systemie kształcenia, to skoordynowana akcja może pomóc w realizacji wspólnych celów. W obszarze kompetencji Dyrekcji Generalnej leży koordynacja programów w dziedzinach: edukacja i kształcenie, młodzież, kultura, języki obce, sport, społeczeństwo obywatelskie.