W budowie – obywatelstwo, młodzież i Europa - Pakiet szkoleniowy 7

Publikacja z serii T-Kit podejmująca tym razem temat obywatelstwa europejskiego, jego powstawania, budowy i ciągłego rozwoju. Poświęcona jest dwóm głównym zagadnieniom. Pierwsze – to próba odpowiedzi na pytanie, czym jest obywatelstwo europejskie i to zarówno od strony pojęciowej, jak i praktycznej. Drugie – to kwestia edukacji na rzecz obywatelstwa europejskiego, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Doskonała publikacja dla osób zajmujących się kształceniem obywatelskim.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/215/pakiet_szkoleniowy_7_w_budowie_obywatelstwo_mlodzi_58550.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.