Integracja społeczna - Pakiet szkoleniowy 8

Ten T-kit powstał w ramach Programu Partnerstwa w Europejskim Szkoleniu Pracowników Młodzieżowych (Partnership Programme on European Youth Worker Training), prowadzonego przez Komisję Europejską i Radę Europy.Publikacja podejmuje temat edukacji pozaformalnej oraz aspektu uczestnictwa młodzieży w projektach społecznych. Opisująca przykłady wielu metod i gier na temat budowania zaufania czy rozwiązywania konfliktów

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/216/pakiet_szkoleniowy_8_integracja_spoleczna_pdf_11781.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.