Fundusze i zarządzanie finansami - Pakiet szkoleniowy 9

W każdym z pakietów czytelnik znajdzie teoretyczne i praktyczne treści, które mają służyć pracownikom i organizacjom młodzieżowym oraz szkoleniowcom w ich codziennej pracy z młodymi ludźmi. Pakiet Nr 9 to kompendium źródeł finansowania oraz zarządzania finansami i relacjami.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/217/pakiet_szkoleniowy_9_fundusze_i_zarzadzanie_finans_11360.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.