Ewaluacja edukacyjna w pracy z młodzieżą - Pakiet szkoleniowy 10

Celem publikacji jest pokazanie, że ewaluacja może być emocjonująca, pasjonująca, stymulująca i przyjemna, lub przynajmniej na tyle atrakcyjna i inspirująca, by włączyć ją do własnej pracy edukacyjnej.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/218/pakiet_szkoleniowy_10_ewaluacja_edukacyjna_w_pracy_18951.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.