Zielona księga - promowanie mobilności edukacyjnej młodzieży

Oficjalny dokument Komisji Europejskiej dotyczący mobilności edukacyjnej, czyli transnarodowej mobilności mającej na celu nabycie nowych umiejątności. Mobilność edukacyjna to jeden z podstawowych sposobów zwiększania szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przyczyniania się do osobistego rozwoju zwłaszcza w przypadku młodych ludzi.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/454/zielona_ksiega_promowanie_mobilnosci_edukacyjnej_m_20620.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.