Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja polska)

Oficjalny, przetłumaczony przez Komisję Europejską Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja polska)
W przewodniku znajdują się szczegółowe informacje na temat struktury programu Erasmus+, jego budżetu oraz wskazówki dla beneficjentów niezbędne do tego, by poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:
– terminów,
– kryteriów kwalifikacji,
– poziomu finansowania,
– działań w ramach projektu,
– procesu aplikowania.
W przewodniku po programie Erasmus+ Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje. Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

Wydawca

  European Commission
  DG Interpretation BURSARIES
  B100 - 7/27
  scic-bursaries@ec.europa.eu
  Strona www
  Unit in the Joint Interpreting and Conference Service in charge with the bursaries to students who have been accepted for a postgraduate course leading to a professional qualification in conference interpreting and whose language combination and/or other qualifications are considered of particular interest to the Service.

Powiązane granty