Joining up fundamental rights - zestaw internetowych narzędzi

Internetowy zestaw narzędzi mających zagwarantować przestrzeganie praw przez instytucje ze wszystkich szczebli i dziedzin sprawowania władzy.

http://fra.europa.eu/en/joinedup/home

Wydawca

  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
  Schwarzenbergplatz 11
  1040 Vienna
  Austria
  +43 1 580 30 - 0
  +43 1 580 30 - 699
  information@fra.europa.eu
  Strona www