e-SENS - Electronic Simple European Networked Services

Celem projektu e-SENS (Electronic Simple European Networked Services) jest poprawa dostępu do transgranicznych usług publicznych na terenie Europy oraz budowa Jednolitego Rynku Cyfrowego na terenie UE oraz krajów zrzeszonych. Dzięki połączeniu krajowych systemów internetowych usług publicznych obywatele Unii będą mogli założyć firmę lub złożyć wniosek w urzędzie przebywając poza granicami swego kraju.

http://www.esens.eu/home.html