Erasmus+ - przewodnik po programie

Przewodnik zawiera wszystkie najistotniejsze informacje o nowym programie UE na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

W publikacji beneficjenci znajdą szczegółowe informacje na temat struktury programu Erasmus+ i jego budżetu, a także wskazówki dotyczące tego, jak poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. W przewodniku są również informacje dotyczące terminów, kryteriów kwalifikacji, poziomu finansowania, możliwych działań w ramach projektu oraz procesu aplikowania.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf