EPALE - ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE to nowa, wielojęzyczna społeczność specjalistów ds. uczenia się dorosłych. Internetową platformę stworzono z myślą o nauczycielach, edukatorach i wolontariuszach pracujących z osobami dorosłymi, a także decydentach, naukowcach i pracownikach akademickich, zajmujących się edukacją. Strona umożliwia tworzenie interaktywnych sieci współpracy oraz wymianę opinii i dobrych praktyk.

http://ec.europa.eu/epale/pl/node/1

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
+32 2 299 11 11
eac-info@ec.europa.eu
Strona www